درباره ما بیشتر بدانید

کانون ساختمان های ماندگار، توسط مهندسین مشاور بارادکاما ( اولین مشاور تخصصی مدیریت در صنعت ساختمان ایران ) و به عنوان نماینده رسمی و انحصاری مرجع ارزیابی و صدور گواهی EUROCERT در خاورمیانه، و با تایید و حمایت انجمن معماری، به منظور ارائه خدمتی منحصر به فرد و جهانی برای فعالان صنعت ساختمان ایران از طریق ارزیابی، رتبه بندی و ثبت بین المللی پروژه های برتر کشور، تاسیس گردیده است.

بیانیه ماموریت

با توجه به پیشرفت کشورعزیزمان در عرصه های مختلف اقتصادی و کسب وکار، استاندارد سازی و ارزیابی کیفی و مدیریتی در تمامی حوزه ها بیش از پیش احساس می شود.

با توجه به اهمیت حوزه لاکچری صنعت ساختمان، به علت جریان نقدینگی بالایی که هم برای سازنده و سرمایه گذار و هم برای خریداران و مشتریان به همراه دارد، وجود یک سیستم ارزیابی موثق و مورد تایید یک نهاد معتبر بین المللی بسیار مهم و ضروری می باشد.

از یک سو سرمایه گذاران، سازندگان و طراحان معتبر در این حوزه حق دارند با معیاری معتبر کسب و کار و همچنین پروژه ها و خدمات خود را از فعالان غیر حرفه ای و غیر متخصص متمایز کنند و هم از طرفی خریداران، مشتریان و کارفرمایان حق دارند تا با آگاهی کامل و دیدی باز اقدام به خرید پروژه ها و خدمات مهندسی از افراد معتبر، نمایند.

” ساختمان های ماندگار” با در اختیار داشتن یک معیار معتبر بین المللی، قصد ارائه خدمتی ویژه برای ارزیابی و برند سازی اصولی و هویتی فعالان معتبر و حرفه ای حوزه لاکچری صنعت ساختمان دارد.

مسئولیت اجتماعی : بومی سازی مدل ارزیابی ساختمان های ماندگار

 

کانون ساختمان های ماندگار زیر نظر مرجع ارزیابی EuroCert کانادا و با همکاری جمعی از خبرگان و متخصصان حوزه های دانشی مختلف صنعت ساختمان، مدل ارزیابی ساختمان های ماندگار را مطابق شرایط و الزامات ایران، بومی سازی نموده و این مدل ارزیابی به تایید دانشگاه خوارزمی رسیده است.

آیین نامه ها

سیستم ارزیابی مورد استفاده مرجع ارزیابیEUROCERT برگرفته از استانداردهای بین المللی زیر می باشد

ISO/TC 59 – Buildings and civil engineering works

ISO 21929-1:2011 -Sustainability in building construction

IWA 9:2011 – Framework for managing sustainable development in business districts

ISO 10688 : 2010- Brand valuation

ISO 26000:2010 -Guidance on social responsibility