پروژه گوهر صحرا

QR Code

اطلاعات پروژه

به در خواست کارفرمای محترم ، از ارائه تصاویر و مشخصات پروژه معذور هستیم.
شماره تماس دفتر کارفرما :
۰۲۱۲۲۶۵۶۵۷۸

 

وضعیت در حال ارزیابی

 آدرس پروژه

فرشته – آقابزرگي – خ صحرا – پلاك ٢٠