مراسم اعطای نخستین نشان ماندگاری به پروژه ۲۳ گروه ساختمانی آرک در تاریخ ۳تیر ماه ۹۷

 آلبوم تصاویر