یکی از دلایل رکود بی سابقه در صنعت ساختمان وجود عرضه فراوان به علت ورود فعالان غیر حرفه ای و فاقد صلاحیت در این بازار است. از طرفی نبود سیستمی که فعالان حرفه ای و ساختمان هایی که توسط این عزیزان با رعایت اصول ساخته می شود را به خریداران معرفی کند، باعث سردرگمی بیشتر در بخش تقاضا شده است. ما در ساختمان های ماندگاربا استفاده از به روز ترین آیین نامه ارزیابی کیفی ساختمان ( Sustainable Building ) و با اخذ نمایندگی مرجع ارزیابی و صدور گواهی ٍEuroCert و با حمایت انجمن صنفی معماری، قصد در ارائه خدمات ممیزی ساختمان داشته تا از طریق این سامانه ساختمان های ماندگار، به خریداران معرفی شده و مرجعی برای انتخاب این عزیزان باشیم.

 ساختمان خود را ماندگار کنید.

  • با صفر به صورت *******0912 نوشته شود

با ثبت نام در بخش ساختمان ماندگار کارشناسان ما با شما تماس گرفته و ارزیابی از ساختمان شما جهت ماندگاری به صورت رایگان صورت میگیرد.