یکی از مهمترین معیارهای ماندگاری یک ساختمان استفاده از محصولات و خدمات ماندگار در آن ساختمان می باشد. محصولاتی که علاوه بر رعایت اصول کیفی و استانداردهای بین المللی، معیارهای محیط زیستی را نیز رعایت کرده و علاوه بر آن به حقوق خریداران و اجرای خدمات پس از فروش، متعهد باشد. سازندگان و سرمایه گذاران می توانند با مراجعه به سامانه ساختمان های ماندگار، با اطمینان بیشتری نسبت به انتخاب محصولات و خدمات مورد نظر خود اقدام نمایند.

eurocert logo