فراهم آوردن آئین نامه ارزیابی ساختمان های ماندگار تا اسفندماه

فراهم آوردن آئین نامه ارزیابی ساختمان های ماندگار تا اسفندماه مازندمجلس : علیرضا کریم با اشاره به اینکه سامانه ساختمان های ماندگار شهریورماه سال آینده رونمایی می شود، گفت: صنعت ساختمان از لحاظ [...]

1 2 3 4 5
صفحه 1 از 5